כניסה לאתר שירות אישי
באתר זה ניתן לקבל מידע אישי במגוון רחב של נושאים. האתר מופעל באמצעות הזדהות בקוד משתמש ובסיסמה.
להצטרפות לשירות ניתן להזמין קוד משתמש וסיסמה באמצעות אתר הביטוח הלאומי או באמצעות המוקד הטלפוני *6050.
ניתן גם לפנות לאחד מהסניפים ולקבל קוד משתמש וסיסמה במקום.

מספר זהות
 
קוד משתמש
 
סיסמה
 

 
לאתר בערבית English Site