כניסה לאתר שירות אישי
באתר זה ניתן לקבל מידע אישי במגוון רחב של נושאים. האתר מופעל באמצעות הזדהות בקוד משתמש ובסיסמה.
להצטרפות לשירות יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

מספר זהות
 
קוד משתמש
 
סיסמה
 

 
לאתר בערבית English Site